Domů / INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Výrobci
Odběr novinek
Kontaktujte nás

Nenašli jste co jste hledali zašlete prosím poptávku na 
paoli(zavináč)paoli.cz
nebo volejte naší linku
+420 723 659 604

 

Potřebujete technickou podporu prosím pište na
technik(zavináč)paoli.cz
nebo volejte naší linku 
+420 723 659 604

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení zákazníci,
ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), pro nás vyplývá řada povinností týkajících se ochrany Vašich osobních údajů a Vám práva, o nichž Vás tímto chceme informovat. 

Společnost PAOLI trade s.r.o. (dále též jen „PAOLI“) zpracovává osobní údaje při prodeji výrobků a poskytování služeb. Chceme Vás informovat, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme při jednotlivých činnostech a jaká práva jako subjekt údajů máte.
1.    Údaje zpracovávané na základě souhlasu
Při poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracováváme následující osobní údaje:
- identifikační a adresní údaje (jméno a příjmení, adresa, název firmy, IČ a DIČ)
- kontaktní údaje (telefonní a e-mailové spojení),
a dále údaje o zboží nebo službě, kterou jste si objednali, včetně Vašich požadavků v souvislosti s daným zbožím nebo službou. 
Z jakých důvodů a jak dlouho údaje zpracováváme
Údaje zpracováváme na základě Vašeho dobrovolného souhlasu, který máte právo kdykoliv odvolat. Údaje jsou zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen, resp. do chvíle, než je Váš souhlas odvolán.  

Komu údaje zpřístupňujeme a předáváme
Pokud nebylo v textu Vámi podepsaného souhlasu výslovně uvedeno jinak, Vaše osobní údaje nepředáváme třetím subjektům, mimo subjekty, které pro nás zajišťují podpůrné činnosti, zejména zasílání obchodních sdělení, nabídek a informačních textů.
2.    Údaje zpracovávané o zákaznících e-shopu paoli.cz
Jaké údaje zpracováváme
O zákaznících e-shopu zpracováváme následující osobní údaje:
-    identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, adresa, název firmy, IČ a DIČ),
-    kontaktní údaje (tel. kontakt, e-mail),
-    platební údaje (číslo účtu),
a dále též údaje o zboží, které si zákazníci objednali, včetně historie požadavků, žádostí a stížností. 

Z jakých důvodů a jak dlouho údaje zpracováváme
Údaje zpracováváme z důvodu plnění smlouvy, zejména abychom zákazníkům mohli zaslat zboží, komunikovat s nimi ohledně objednávky. A dále z důvodu plnění právních povinností, stanovených zejména daňovými předpisy. Údaje elektronického kontaktu také využíváme z důvodu oprávnění uvedených v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, ve znění pozdějších předpisů, pro zasílání obchodních sdělení. Zasílání obchodních sdělení mohou jejich příjemci kdykoliv zakázat.
Identifikační, platební, kontaktní a adresní osobní údaje, údaje o objednaném zboží včetně reklamací budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy a po dobu kdy mohou být uplatněny práva z vadného plnění. Identifikační, adresní údaje budou dále zpracovávány z důvodu právní povinnosti správce. Identifikační a kontaktní údaje mohou být prodávajícím zpracovány po dobu, po kterou s tím zákazník vyjádří souhlas.
Komu údaje zpřístupňujeme a předáváme
Vaše osobní údaje předáváme pouze subjektům, které pro nás zajišťují podpůrné činnosti, zejména doručování objednaného zboží, zasílání nabídek a informačních textů. Žádným dalším osobám Vaše osobní údaje nezpřístupňujeme.

3.    Údaje zpracovávané u zákazníků služby mujfleet.cz
O zákaznících služby mujfleet.cz zpracováváme následující osobní údaje:
-    identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, adresa, název firmy, IČ a DIČ), včetně identifikačních údajů jednotlivých osob, které zákazník do systému zadal,
-    kontaktní údaje (tel. kontakt, e-mail),
-    platební údaje (číslo účtu),
-    lokalizační údaje,
a dále též údaje o službě, kterou si zákazníci objednali, historii požadavků, žádostí a stížností. 
Z jakých důvodů a jak dlouho údaje zpracováváme
Údaje zpracováváme z důvodu plnění smlouvy, zejména abychom zákazníkům poskytli plný servis a komunikovali s nimi ohledně poskytované služby. A dále z důvodu plnění právních povinností, stanovených zejména daňovými předpisy. Údaje elektronického kontaktu také využíváme z důvodu oprávnění uvedených v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, ve znění pozdějších předpisů, pro zasílání obchodních sdělení. Zasílání obchodních sdělení mohou jejich příjemci kdykoliv zakázat. 
Identifikační, platební, kontaktní, adresní a lokalizační osobní údaje, údaje o objednané službě včetně reklamací budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy a po dobu, kdy mohou být uplatněna práva z vadného plnění. Identifikační a adresní údaje budou dále zpracovávány z důvodu plnění právní povinnosti správce. Identifikační a kontaktní údaje mohou být zpracovány po dobu, kdy s tím zákazník vyjádří souhlas.
Komu údaje zpřístupňujeme a předáváme
Vaše osobní údaje předáváme pouze subjektům, které pro nás zajišťují podpůrné činnosti, zejména společnostem, které zajišťují technické provedení a funkčnost poskytované služby. Žádným dalším osobám Vaše osobní údaje nezpřístupňujeme.

4.    Údaje zpracovávané u zákazníků služby M2M kontrolního centra
O zákaznících služby M2M kontrolního centra zpracováváme následující osobní údaje:
-    identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, adresa, název firmy, IČ a DIČ),
-    kontaktní údaje (tel. kontakt, e-mail),
-    platební údaje (číslo účtu),
-    provozní a lokalizační údaje,
a dále též údaje o službě, kterou si zákazníci objednali, historii požadavků, žádostí a stížností. 
Z jakých důvodů a jak dlouho údaje zpracováváme
Údaje zpracováváme z důvodu plnění smlouvy, zejména abychom zákazníkům poskytli plný servis a komunikovali s nimi ohledně poskytované služby. A dále z důvodu plnění právních povinností, stanovených zejména daňovými předpisy. Údaje elektronického kontaktu také využíváme z důvodu oprávnění uvedených v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, ve znění pozdějších předpisů, pro zasílání obchodních sdělení. Zasílání obchodních sdělení mohou jejich příjemci kdykoliv zakázat.
Identifikační, platební, kontaktní, adresní osobní údaje, údaje o objednané službě včetně reklamací budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy a po dobu, kdy mohou být uplatněna práva z vadného plnění. Identifikační a adresní údaje budou dále zpracovávány z důvodu právní povinnosti správce. Identifikační a kontaktní údaje mohou být zpracovány po dobu, kdy s tím zákazník vyjádří souhlas.
Komu údaje zpřístupňujeme a předáváme
Vaše osobní údaje dalším osobám nezpřístupňujeme.

5.    Práva subjektu údajů dle platné právní úpravy
V souladu s platnou právní úpravou a obecným nařízením o ochraně osobních údajů máte tato práva: 
-    právo na přístup k osobním údajům, které PAOLI zpracovává,
-    právo na opravu, resp. doplnění údajů v případě, že by byly údaje zpracovány nesprávně nebo nepřesně,
-    právo na výmaz osobních údajů, 
-    právo na omezení zpracování, 
-    právo na přenositelnost údajů, 
-    právo vznést námitku,
-    právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.
- kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V případě dotazů nebo jiných žádost ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese Přátelství 986/19, 10400 Praha 10
 nebo e-mailem na adrese gdpr@paoli.cz