Domov / Spracovanie osobných údajov
Výrobcovia
Anketa
You know what it is for IoT SIM
32 % (7)
68 % (15)

Spolu hlasovalo: 22
Novinky
Kontaktujte nás

Nenašli ste čo ste hľadali pošlite prosím dopyt na
paoli (zavináč) paoli.cz
alebo volajte našej linku
+420 723 659 604

 

Potrebujete technickú podporu prosím píšte na
technik (zavináč) paoli.cz
alebo volajte našej linku
+420 723 659 604

Spracovanie osobných údajov

INFORMÁCIE o spracovaní osobných údajov

Vážení zákazníci,
zo zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj z Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), pre nás vyplýva rad povinností ochrany Vašich osobných údajov a Vám práva, o ktorých Vás týmto chceme informovať.

Spoločnosť PAOLI trade s.r.o. (Ďalej tiež len "PAOLI") spracúva osobné údaje pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb. Chceme Vás informovať, ako s Vašimi osobnými údajmi nakladáme pri jednotlivých činnostiach a aké práva ako subjekt údajov máte.
1. Údaje spracované na základe súhlasu
Pri poskytnutí Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov spracovávame nasledujúce osobné údaje:
- identifikačné a adresné údaje (meno a priezvisko, adresa, názov firmy, IČO a DIČ)
- kontaktné údaje (telefónne a e-mailové spojenie),
a ďalej informácie o tovare alebo službe, ktorú ste si objednali, vrátane Vašich požiadaviek v súvislosti s daným tovarom alebo službou.
Z akých dôvodov a ako dlho údaje spracovávame
Údaje spracovávame na základe Vášho dobrovoľného súhlasu, ktorý máte právo kedykoľvek odvolať. Údaje sú spracovávané po dobu, na ktorú bol súhlas udelený, resp. do chvíle, než je Váš súhlas odvolaný.

Komu údaje sprístupňujeme a odovzdávame
Ak nebolo v texte Vami podpísaného súhlasu výslovne uvedené inak, Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím subjektom, mimo subjekty, ktoré pre nás zabezpečujú podporné činnosti, najmä zasielanie obchodných oznámení, ponúk a informačných textov.
2. Údaje spracované o zákazníkoch e-shopu paoli.cz
Aké údaje spracovávame
O zákazníkoch e-shopu spracovávame nasledujúce osobné údaje:
- identifikačné a adresné údaje (meno, priezvisko, adresa, názov firmy, IČO a DIČ),
- kontaktné údaje (tel. Kontakt, e-mail),
- platobné údaje (číslo účtu),
a ďalej tiež údaje o tovar, ktorý si zákazníci objednali, vrátane histórie požiadaviek, žiadostí a sťažností.

Z akých dôvodov a ako dlho údaje spracovávame
Údaje spracovávame z dôvodu plnenia zmluvy, najmä aby sme zákazníkom mohli zaslať tovar, komunikovať s nimi ohľadom objednávky. A ďalej z dôvodu plnenia právnych povinností, stanovených najmä daňovými predpismi. Údaje elektronického kontaktu tiež využívame z dôvodu oprávnení uvedených v zákone č. 480/2004 Zb. O niektorých službách informačných spoločností, v znení neskorších predpisov, pre zasielanie obchodných oznámení. Zasielanie obchodných informácií môžu ich príjemcovia kedykoľvek zakázať.
Identifikačné, platobné, kontaktné a adresné osobné údaje, údaje o objednanom tovare vrátane reklamácií budú spracovávané po dobu trvania zmluvy a po dobu kedy môžu byť uplatnené práva z chybného plnenia. Identifikačné, adresné údaje budú ďalej spracovávané z dôvodu právnej povinnosti správcu. Identifikačné a kontaktné údaje môžu byť predávajúcim spracované po dobu, po ktorú s tým zákazník vyjadrí súhlas.
Komu údaje sprístupňujeme a odovzdávame
Vaše osobné údaje odovzdávame len subjektom, ktoré pre nás zabezpečujú podporné činnosti, najmä doručovanie objednaného tovaru, zasielanie ponúk a informačných textov. Žiadnym ďalším osobám Vaše osobné údaje nesprístupňujú.

3. Údaje spracúvané u zákazníkov služby mujfleet.cz
O zákazníkoch služby mujfleet.cz spracovávame nasledujúce osobné údaje:
- identifikačné a adresné údaje (meno, priezvisko, adresa, názov firmy, IČO a DIČ), vrátane identifikačných údajov jednotlivých osôb, ktoré zákazník do systému vložil,
- kontaktné údaje (tel. Kontakt, e-mail),
- platobné údaje (číslo účtu),
- lokalizačné údaje,
a ďalej tiež údaje o službe, ktorú si zákazníci objednali, históriu požiadaviek, žiadostí a sťažností.
Z akých dôvodov a ako dlho údaje spracovávame
Údaje spracovávame z dôvodu plnenia zmluvy, najmä aby sme zákazníkom poskytli plný servis a komunikovali s nimi ohľadom poskytovanej služby. A ďalej z dôvodu plnenia právnych povinností, stanovených najmä daňovými predpismi. Údaje elektronického kontaktu tiež využívame z dôvodu oprávnení uvedených v zákone č. 480/2004 Zb. O niektorých službách informačných spoločností, v znení neskorších predpisov, pre zasielanie obchodných oznámení. Zasielanie obchodných informácií môžu ich príjemcovia kedykoľvek zakázať.
Identifikačné, platobné, kontaktný, adresné a lokalizačné osobné údaje, údaje o objednané službe vrátane reklamácií budú spracovávané po dobu trvania zmluvy a po dobu, kedy môžu byť uplatnené práva z chybného plnenia. Identifikačné a adresné údaje budú ďalej spracovávané z dôvodu plnenia právnej povinnosti správcu. Identifikačné a kontaktné údaje môžu byť spracované po dobu, kedy s tým zákazník vyjadrí súhlas.
Komu údaje sprístupňujeme a odovzdávame
Vaše osobné údaje odovzdávame len subjektom, ktoré pre nás zabezpečujú podporné činnosti, najmä spoločnostiam, ktoré zaisťujú technické prevedenie a funkčnosť poskytované služby. Žiadnym ďalším osobám Vaše osobné údaje nesprístupňujú.

4. Údaje spracované u zákazníkov služby M2M kontrolného centra
O zákazníkoch služby M2M kontrolného centra spracovávame nasledujúce osobné údaje:
- identifikačné a adresné údaje (meno, priezvisko, adresa, názov firmy, IČO a DIČ),
- kontaktné údaje (tel. Kontakt, e-mail),
- platobné údaje (číslo účtu),
- prevádzkové a lokalizačné údaje,
a ďalej tiež údaje o službe, ktorú si zákazníci objednali, históriu požiadaviek, žiadostí a sťažností.
Z akých dôvodov a ako dlho údaje spracovávame
Údaje spracovávame z dôvodu plnenia zmluvy, najmä aby sme zákazníkom poskytli plný servis a komunikovali s nimi ohľadom poskytovanej služby. A ďalej z dôvodu plnenia právnych povinností, stanovených najmä daňovými predpismi. Údaje elektronického kontaktu tiež využívame z dôvodu oprávnení uvedených v zákone č. 480/2004 Zb. O niektorých službách informačných spoločností, v znení neskorších predpisov, pre zasielanie obchodných oznámení. Zasielanie obchodných informácií môžu ich príjemcovia kedykoľvek zakázať.
Identifikačné, platobné, kontaktné, adresné osobné údaje, údaje o objednané službe vrátane reklamácií budú spracovávané po dobu trvania zmluvy a po dobu, kedy môžu byť uplatnené práva z chybného plnenia. Identifikačné a adresné údaje budú ďalej spracovávané z dôvodu právnej povinnosti správcu. Identifikačné a kontaktné údaje môžu byť spracované po dobu, kedy s tým zákazník vyjadrí súhlas.
Komu údaje sprístupňujeme a odovzdávame
Vaše osobné údaje ďalším osobám nesprístupňujú.

5. Práva subjektu údajov podľa platnej právnej úpravy
V súlade s platnou právnou úpravou a všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov máte tieto práva:
- právo na prístup k osobným údajom, ktoré PAOLI spracováva,
- právo na opravu, resp. doplnenie údajov v prípade, že by boli údaje spracované nesprávne alebo nepresne,
- právo na vymazanie osobných údajov,
- právo na obmedzenie spracovanie,
- právo na prenosnosť údajov,
- právo vzniesť námietku,
- právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnymi či podobnými účinkami, zahŕňajúc i profilovanie.
- okrem vyššie uvedeného máte tiež právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V prípade otázok alebo iných žiadosť ohľadom spracovávanie Vašich osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť písomne na adrese Přátelství 986/19, 10400 Praha 10, Česká Republika alebo e-mailom na adrese gdpr@paoli.cz